Det eneste som er klart med den nye sentrumsplanen, er at alle neppe blir fornøyd.

– Men det viktigste er at den blir vedtatt, sier Sverre Utvåg (56), eiendomskongen i Harstad.

Ingen eier så mange kvadratmeter kontor, hotell og leiligheter i sentrum som han. Er det en som virkelig ønsker et pulserende og yrende liv i sentrum av Harstad, er det Sverre.

Gjennom Nordic-konsernet eier han en rekke bygårder, uteplasser, hotell og leilighetsbygg og tomter i Harstad og Tromsø. Og han har flere prosjekter på gang. I Harstad er det to som utmerker seg. Han venter bare på at kommunestyret skal klubbe gjennom sentrumsplanen før han umiddelbart starter det første. Planen skal gi rammer og forutsetninger for hvordan man skal kunne bygge og utvikle sentrum av Harstad. Det er første gangen kommunen lager en slik enhetlig plan for sentrum, og det har allerede vært omkamper og utsettelser. Enda er den ikke vedtatt, men målet er å komme i mål med et vedtak i løpet av året.

Starter dagen etter

– Vi står klar med gravemaskiner dagen etter vedtaket, sier han, og sikter til leilighetsprosjektet i Fjordgata, i bakgården til Harstad Tidende-bygget – som Utvåg også eier.

– Vi mener dette er et prosjekt helt i tråd med sentrumsplanens intensjoner om fortetting i sentrum, sier han.

Planen er å bygge i alt 14 leiligheter i de øverste etasjene. På gateplan er det lagt opp 200 kvadratmeter lokaler beregnet til forretningsdrift, enten i form av kafé, restaurant eller en nisjebutikk, mens andre etasje vil bestå av kontorer, forteller Utvåg.

Urbant

Han medgir at dette prosjektet ikke først og fremst selger på god utsikt, heller enn en beliggenhet som vil kunne passe for dem som ønsker nærhet til byens mange tilbud og aktiviteter.

– Dette er etter vår oppfatning et urbant prosjekt i en gammel industrigate med fortsatt industrivirksomhet som en av de nærmeste naboene. Og ikke alle leilighetene får utsikt, og vil først og fremst passe for dem som har andre verdier enn å se sjøen.

Kostnadsrammen på prosjektet er på om lag 60 millioner kroner.

Frykt

– Det jeg er mest redd for er flere omkamper om planen. Da havner alt i stampe. Utviklingen er avhengig av at man får en forutsigbar plan som forteller hva utbyggere skal forholde seg til. Stadige utsettelser koster tid og krefter, og det kan hende det ikke blir noe av planene hvis det drar ut i langdrag med å få vedtatt planen. Så det haster med å få vedtaket.

Optimist

Utvåg er betinget optimist på vegne av sentrum, på tross av bomring og store kjøpesenterutbygginger langs innfartsårene.

- Sentrum vil nok få seg en trøkk, men det må vi jobbe oss ut av. Et levende sentrum handler om at folk bor og jobber i der. Tilbudet i sentrum må i tillegg være så unikt at folk velger å kjøre fra Ruggevika og helt inn for å ta del i opplevelsene som bare man får der, både innen handel og aktivitetsbaserte tilbud, sier han, og skryter av oppblomstringen av butikker i Storgata.

– Det er både merkelig, overraskende og flott det man har klart i den gata. Det viser at mange står på og gjør en strålende jobb i sentrum.

Selv eier han flere bygårder og kvartal med utadrettet aktivitet på gateplan. Og han har flere ganger hatt is i magen og ventet på de rette leietakerne. For mange vil jobbe i sentrum, og Nordic har ikke problemer med å fylle opp sine mange kvadratmeter med kontorlokaler.

Levende

- Gata må holdes levende, og da er det viktig at det er rett type tilbud i lokalene. Da nytter det ikke alltid å se på bunnlinja. Tvert imot. Det kan hende man taper på kort sikt, men at man forhåpentligvis får igjen på lang sikt, for det er mange butikkeiere som er veldig entusiastiske – noen av dem står opp klokken fire for å bake muffins til deg og meg – det skal man ta vare på.

Helt vilt

Det er ikke bare eiendom som Utvåg regjerer over. Uteplassene har alltid vært viktig for Nordic. Mens det på 1980-tallet var ville tilstander, med svært mange uteplasser på bare noen hundre meter, er det i dag en mye tøffere bransje.

- Vi er presset, og i Harstad har Nordic tre serveringssteder igjen. Vi må bare innse at folk bruker penger på andre ting nå, enn å gå ut på byen. Da jeg var 22, brukte vi penger for å ha det artig. Nå prioriterer folk å reise eller kjøpe leilighet i tidlig alder, sier han – og legge til:

Men skal vi ha et levende og attraktivt sentrum, må vi som faktisk bor her bruke byen og de tilbudene som er her.

Kjøpesenter

Siden 2010, og kanskje før det, har det vært snakket om en utvidelse av kjøpesenteret Amfi Bertheus, som drives av Nordic-gruppen. Senteret har nesten 800.000 besøkende i året, og de store magnetene er postkontor og pol.

– Da vi startet å se på utvidelsene, var det om å få inn flest mulig butikker. Men vi ser jo hva som skjer utenfor sentrum både på Sjøkanten og Kanebogen. Vi erkjenner at vi i sentrum må skape vår egen identitet basert på andre ting enn de er sterke på. Og det gjør man ikke bare med kjedebutikker. Derfor vil vi skape noe nytt med funksjoner som folk vil gå på – og til.

Tøft

Utvåg vil ikke gå med på at handelsnæringen er tapt for Harstad sentrum, men sier det er tøft å drive butikk – og kjøpesenter med så sterk konkurranse utenfra.

– Samtidig har sentrum en grunnkvalitet man ikke får på Sjøkanten eller på Kanebogenmyra. Det må vi utnytte. Når vi skal ha nye leietakere, må vi kanskje se oss om etter de som tilbyr andre ting enn i kjøpesentrene utenfor sentrum; det kan være innen livsstil eller mat og drikke – tilbud som handler om andre ting enn sport og tekstil, sier Utvåg, i visshet om at han kommer til å miste leietakere innen nettopp disse bransjene til Amfi Kanebogen når det åpner til neste år.

Kino

Nå er planene på Larsneset å finne samarbeidspartnere for å kunne bygge leiligheter, utvide med noen flere butikker – og kanskje få inn større offentlige leietakere. Noen har nevnt nytt rådhus, men Utvåg på sin side nevner kino, noe kinosjef Ola Løkholm også ivrer for. Ordfører Marianne Bremnes er også på den bølgen, og vil også gjerne flytte biblioteket nærmere sentrum, eksempelvis til Larsneset.

Utvåg antyder byggestart i løpet av et par år, hvis kommunestyret får vedtatt sentrumsplanen i løpet av høsten, og sender en innstendig bønn til de folkevalgte

– Det viktigste for sentrum, uansett hvilken løsning kommunestyret ender på, er at vedtaket blir gjort.

Om Nordic

  • Selskapet er heleid av Sverre Utvåg. Det eier og driver to hotell, to spisesteder og har eiendommer i Tromsø og Harstad.

  • Nordic eier 80.000 kvadratmeter med eiendom og 500.000 kvadratmeter tomteareal. Totalt har de leieinntekter på 55 millioner. Hotellene omsetter for 110 millioner.

  • I fjor solgte de Fjordgata 5 og Hvedings gate 1 i Harstad for 80 millioner kroner og kjøpte 12.000 kvadratmeter næringsareal i Tromsø for 158 millioner.

  • Omsetningen i 2015 for konsernet var på 180 millioner kroner. De hadde et driftsresultat på 15 millioner kroner.

  • Utvåg regner med at det passerer 200 millioner kroner i år og styrer mot et resultat for 2016 på 60 millioner.

  • Nordic har 200 ansatte, fordelt på 120 stillinger.