- Det var en helvetes risiko å ta.

Håvard Tømmerås ser tankefullt ut i lufta og tenker ti år tilbake i tid. 1. april 2006 ble han og en forretningspartner eier av et utbrent kontorbygg i Storgata i Harstad.

Bedriften Kjell Arnesen eide bygget og hadde forretning i Storgata 17. Men så begynte det å brenne i andre etasje, og hele bygget ble rammet. Samtidig var det et generasjonsskifte i familiebedriften Arnesen, der eksterne eiere kom inn og driften skulle omorganiseres.

Risky business

– På den tiden hadde jeg et sterkt ønske om å få til noe innen arealutnyttelse og næringseiendom, sier Tømmerås. Han var på den tiden ansatt i en av byens banker, i en jobb som hadde lite med næringslivet å gjøre. Men store deler av 90-tallet jobbet han som konsulent innen regnskap, næringsutvikling og næringseiendom. Han ville gjerne tilbake til det.

– På den tiden hadde utvikling av næringsareal i Harstad tilnærmet ligget brakk i 30 år, så det var risky business. Men jeg ville prøve, sier han.

Sammen med en forretningspartner la de inn alt av oppsparte midler, fikk lån og kjøpte et brannskadd Storgata 17 for 5,8 millioner kroner.

– Da var Arnesen eneste leietaker i bygget på fire etasjer, så vi måtte jobbe steinhardt for å få inn flere.

Kjedelig

Etter hvert ble Tømmerås eneeier av bygget, og i dag er det fylt med gründere og små bedrifter med 1 til fire ansatte. I fjor kjøpte han nabobygget også, og nå er det til sammen 18-20 bedrifter i lokalene han eier.

Men ville det ikke vært enklere å få inn en stor leietaker enn mange små?

Jo, medgir Tømmerås, men legger til at store leietakere krever større investeringer og tilrettelegging – og så er det kjedelig.

– Jeg er ute etter entusiasmen og gløden fra gründerne. Noen er interessert i fotball; jeg er opptatt av gründere.

Selv har han godt kjennskap til gründertilværelsen; både som huseier og som eier og driver av eget programvareselskap.

– I mange år har jeg driftet huset alene, med vasking og rydding. Først nå er det rom for å leie noen inn for å ta det jeg ikke rekker over. Så jeg har ikke tatt ut ei krone i lønn fra huset. Jeg har måttet jobbe med andre prosjekter for å kunne putte inn penger her. Det er en stor risiko å ta, og man må jobbe hardt for å lykkes, sier han og poengterer det som kanskje skiller gründere fra andre: Man må ha et sterkt ønske om å gjøre noe ekstra, utover vanlig jobb og inntekt, for det er vanskelig å regne hjem alle timene man legger ned.

Andre selskaper

Tømmerås eier små poster i andre gründerselskap; Dog Activities (jobber med trådløs hundebånd etter ide av Frode Eldevik), Autoline (utvikling og produksjon av små sandstrøere til lastebiler) og What if (selskap som utreder risiko for andre selskaper).

Men det har blitt mindre tid til disse, da han selv har to store prosjekter på gang; Maker Space og sitt eget Financial Risk Management. Sistnevnte er et selskap der han bruker egen kunnskap etter mange år i bankverdenen. Han har utviklet et finansielt arbeidsverktøy for økonomisk analyse av bedrifter. I dag er det 26 banker som allerede har tatt verktøyet i bruk, og Tømmerås har stor tro på videre vekst. Derfor vil han bruke tiden sin mest på dette.

Harstad Makers

Hans andre store prosjekt er Harstad Maker Space, en ideell forening som skal være et klekkeri for nye ideer og utprøvingssted for de med skapertrang og behov for å komme litt videre med sine prosjekter.

- Vi må gjøre noen grep for å sikre at vi har noe å leve av i fremtiden, rett og slett. Terskelen for å bli gründer må bli lavere, og jeg tror Maker Space er et godt verktøy.

trykker ut ideer

Harstad Maker Space ligger litt tilbaketrukket mellom Gründerhuset iQUBEN og JKE-kjøkken, i et bygg som tidligere huset Harstad Tidenes trykkeri. Nå er det ideer som trykkes ut.

- Men er det bare en avansert lekeplass, spør vi?

– Både ja og nei, svarer Tømmerås, og utdyper: For de som ønsker det, er det lek. Men vi mener alvor. Her skal man kunne lage prototyper og eksperimentere. Her skal barn og voksne kunne teste ut ideer og eksperimentere, slik at de får erfaring de kan bruke. Vi ønsker å få lek og utforskning inn i hverdagen, slik at vi i Harstad ikke blir en teknologisk sinke i fremtiden. Innovasjon handler om å bruke sin kunnskap og erfaring til å se nye muligheter. Den store drømmen er å få til et Silikon Valley i miniatyr her i Harstad. Her kan folk som ønsker å lage noe få utvikle seg til et høyere nivå slik at de senere kan skape noe nytt og noe å leve av.

2. mai er det offisiell åpning. Da skal det stå ferdig et snekkerverksted, 3D-verksted med flere printere, syrom, datamaskiner og annet verktøy som kan hjelpe kreative folk et lite skritt videre i drømmen om å lage noe.

- Hvordan har støtten vært fra de utenfor miljøet og det offentlige. Hva med incentiv-ordninger og såkornsfond, spør vi.

- Vi har fått verdifull støtte fra Harstad Sparebanks stiftelse. Men ellers er det ikke så mange som forstår hva vi driver på med. Men vi klager ikke. Harstad er bygd ved egne krefter. Det satser vi også på.

Denne saken er hentet fra 68,47N. Les den siste utgaven her.