Gorseth er direktør ved Thon Hotels City i Harstad.

- Dette er en av de største omprofileringer som har skjedd i Norge dette året, sier Gorseth.

- I dag har vi invitert en del personer til omprofileringen. Som har skjedd samtidig ved 43 av landets hoteller. Nye flagg og skilt har blitt avduket i dag, sier Gorseth.

- Thon Hotels-konseptet er tredelt i Budget, City og Conference, forteller han.

Hotellet i Harstad vil være et City-hotell.

- Navnebyttet skjer på grunn av at en vil fremstå tydeligere med Thon-navnet i kjeden. Olav Thon skulle være kjent for mange i Norge, sier Ole Gorseth, i forbindelsen med navnebyttet mandag.

NY PROFIL: Direktør Ole Gorseth ved Thon Hotels City i Harstad. Foto: Tore Skadal