Marcus (21) er den antatt omkomne fiskeren på Lopphavet