Startet gravearbeid – gårdeier sier han ikke har fått nabovarsel

foto