Følg direkte oppdatering fra kommunestyremøtet torsdag 26. januar

foto