Ugress og vakre blomster side om side i sentrum – og måseskitt