Har ikke samvittighet til å bruke penger på Esso-tomta