– Jeg er svært overrasket. Jeg må si at jeg i utgangspunktet hadde tatt for gitt at justisministeren var informert. Det ville være naturlig i saker som dette, og det er også min erfaring at det skjer, sier Amundsen til VG.

Han er leder av Stortingets justiskomité.

Torsdag ble det kjent at Etterretningstjenesten fikk vite om mulige planer om et terrorangrep i Skandinavia noen dager i forkant av skytingen i Oslo i sommer.

Selv mente PST at de ikke hadde gode nok opplysninger om varselet til at de kunne varsle justisministeren. De får støtte av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Som PST selv viser til, håndterer de en rekke varsler om mulige trusler. Det er PST som må vurdere hvilke saker som skal orienteres til Justisdepartementet, skrev Mehl i en epost til NTB.

– Generelt når PST varsler et politidistrikt om en mulig trussel, må det foreligge informasjon som politiet vil kunne bruke eller ha nytte av. Det vil for eksempel være vanskelig for et politidistrikt å forholde seg til informasjon om et mulig angrep i Norge, uten å kunne si noe mer om når, hvordan, hvor i landet eller av hvem, sa assisterende PST-sjef Hedvig Moe til VG fredag.

PSTs håndtering av varselet inngår i evalueringen av angrepet 25. juni, der to mennesker ble drept. Evalueringen skal munne ut i en rapport som etter planen skal leveres 24. april i år.