Kystverket: Få ankepunkter mot planlagt flytting av oppdrettsanlegg