Tromsø har fått 55 millioner, Nord-Norge har fått 372. Ikke null

foto