Luftfartstilsynet frykter at oppdrettsanlegg kan gå ut over flysikkerheten