Gransking viser flere avvik for elever med spesielle behov på harstadskoler

foto