Steinar kjøpte den nedlagte radiostasjonen, dette er planene hans