– Stormskader i begynnelsen av fjoråret utgjorde godt over halvparten av naturskadeerstatningene, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

Det er likevel langt lavere enn 2020, da kvikkleireskredet rammen Gjerdrum.

Flomsikring

Finans Norge mener flom- og skredsikring må prioriteres høyt.

– Vi har sett flere eksempler på at god flom- og skredsikring er avgjørende for å begrense skadene etter flom og jordras, sier Neverdal.

Gyda førte til 10.000 meldte naturskader

Starten av 2022 var preget av stormen Gyda. På grunn av den ble 10.000 naturskader meldt inn til forsikringsselskapene.

Mot slutten av året var det flommer, særlig i Voss i Vestland.

– Vinterstormene gjør ofte stor skade når vinden får tak, og vi må ta høyde for omfattende naturskader i år også, sier Neverdal.

Når man ser hvordan de 830 millionene i erstatning har fordelt seg på ulike naturskader, er det skader på grunn av storm som tar den største delen, på 70 prosent, etterfulgt av flom på 22 prosent.