Nato-øvelsen: Oppretter unntakssoner langs veiene i Troms

foto