Disse har søkt om 3,3 millioner til inkludering av barn og unge