Reduksjonen kom som følge av ytterligere nedgang i de internasjonale produktpriser omregnet i norske kroner, melder selskapets nettsider i formiddag.

Etter reduksjonen er veiledende pris kr. 11,12 pr. liter for bensin (95 oktan) og kr 10,52 for autodiesel i Oslo. Dermed har veiledende pris på bensin falt kr 1,50 siden toppnoteringen i begynnelsen av september.

Av dagens veiledende priser utgjør avgifter og moms til staten kr. 7,03 for bensin og kr. 5,54 for autodiesel, skriver Esso på sine nettsider.

Råoljeprisen steg fra romjulen ifjor og frem til midten av august 2005 med hele 29 dollar til over 67 dollar pr. fat som er "all time high" (Brent dated/London). Senere har råoljeprisen svingt mellom 60 og 67 dollar før den i uke 40 gikk under 60 dollar og har siden svingt mellom knappe 57 og 60 dollar.

Økningen fra i fjor forklares i stor grad av fortsatt sterk økonomisk vekst i deler av verden. Også politisk uro og usikkerhet knyttet til land som Irak, Iran, Venezuela og Nigeria samt forventninger om tilbud og etterspørsel i 2005 har bidratt til de rekordhøye råoljeprisene i år.

Siden slutten av juli i fjor har råoljeprisen mesteparten av tiden ligget over 40 dollar. Før denne perioden må vi helt tilbake til høsten 1990 etter Iraks innmarsj i Kuwait for å finne tidligere "all time high" dags noteringer. Den gang toppet det seg med 41 1/3 dollar per fat for Nordsjøolje.

Gjennomsnittlig råoljepris hittil iår er 54 dollar mot 38 dollar for hele 2004. Fjorårets var den høyeste årlige noensinne når vi ser bort fra generell inflasjon. Imidlertid tilsvarer den gjennomsnittlige råoljeprisen på 35 1/2 dollar i 1981 (høyeste årlige før 2004) 75 dollar målt i dagens pengeverdi, skriver selskapet på sine nettsider i dag.

Foto: HT