Dette bør menn tenke mer på mener Jostein Øyan, som er sykepleier og høgskolelektor ved seksjon for etter – og videreutdanning ved institutt for helse og sosialfag ved Høgskolen i Harstad.

Opplæring

– Fokus på menns helse er noe jeg til daglig jobber med i forbindelse med utdanning av sykepleiere, sier han.

– Jeg har intervjuet en del menn på sykehus, og det er mange menn som går med plager i flere år, før de tar kontakt med lege, sier Jostein Øyan, som synes det er viktig at en minner menn på at de skal ta sin egen helse på alvor.

Tirsdag 19. november markeres den internasjonale mannsdagen. Det har være en offisiell merkedage siden 1999.

Fokus på egen helse

Temaet for årets markering er menn og helse.

– Terskelen for at menn skal ta kontakt med lege er fortsatt høy. Det er min erfaring fra det en har opplevd og erfart i hverdagen til nå, sier Øyan.

– I november har en gående en aksjon for prostatakreft, som kalles Movember. Her lar en del menn bart vokse i november, til støtte og fokus på aksjonen, sier han.

– Det er helt klart en mer mandig aksjonsform, enn det kvinner har når de går rundt med rosa sløyfe til støttet for brystkreft-aksjonen til kvinner, sier Øyan.

Svakhet

– Det er en kjensgjerning at menn dør før kvinner, skriver Øyan, i en kronikk som i 2009 ble publisert i Harstad Tidende.

Menn har en tendens til å underreagere på symptomer fra egen kropp. Mange menn dør fordi de kommer for sent til helsevesenet. Å be om hjelp er ansett som svakhet, skriver Øyan.

Sykdom er på en forunderlig måte lenket sammen med bildet av den perfekte mann, som signaliserer styrke og kontroll.

Menn overlater ofte egen helse til kvinner; samboere, ektefeller eller døtre. Mennene lar kvinnene skaffe informasjon og arrangere timeavtaler med helsepersonell og institusjoner, skriver Øyan.

– Det er ikke tvil om at det er stor forskjell på kvinner og menn, når det gjelder terskelen for å ta kontakt med lege, sier Jostein Øyan, som synes det er viktig at en får et årlig fokus på menns helse.