Nordkraft inngår samarbeid om å bruke vannkraft til produksjon av hydrogen til ferger

SAMARBEIDER: Fra venstre: Eirik Frantzen (Nordkraft), Armando Botello (Linde) og Marianne Olsnes (Shell). Foto: Nordkraft