Regjeringen viderefører økonomiske ordninger for kultur, idrett og frivillighet fram til sommeren

foto