Kvinnen mistenkte at hunden hadde skylden for branntilløp i leilighet, men tingretten frikjente hunden og dømte eieren

foto