Mange viltpåkjørsler i begynnelsen av året: – Trafikanter bør være ekstra årvåkne

foto