Mange viltpåkjørsler i begynnelsen av året: – Trafikanter bør være ekstra årvåkne

foto
5. desember kolliderte en bil med en kryssende elg på E10 ved Tennvatnet i Tjeldsund. Foto: Privat