Skjebneoppgjør for bønder: – Det er mye pessimisme

foto