Stort oppmøte: De var på streikemarkering i sentrum

foto