Her har nesten 100 stykk fått bot de siste tre dagene