Det ble lite å gjøre under koronapandemien, da startet ekteparet Mustaparta egen fabrikk på Trastad

foto