– Barnevernsreformen gir et mer åpent barnevern. – Det skal satses på lokal bruk av fosterhjem