Maner til felles kamp mot kriminelle MC-miljø

foto
På bildet ser man fere personer som er assosiert med Outlaws-miljøet i Sortland sentrum, ikledd "support"-klær. Foto: Politiet