Gjerningspersoner identifisert etter at sykler ble stjålet i Harstad