Bygging av 34 utleieboliger stoppes av Statsforvalteren

foto