– Kommunen har endelig godkjent tegningene, nå kan butikken åpne etter planen

foto