Kaptein, styrmann og matros hadde alle promille da de forsøkte å legge fra kai i Harstad med hurtigbåten Kistefjell.

Nå er de satt under tiltale ved Trondenes tingrett i Harstad. Saken er berammet til 11., 12. og 13. april.

Hendelsen skjedde 29. juli 2014, med 06:40-avgangen fra Harstad til Tromsø.

I tiltalen står det at kapteinen hadde 0,45 i promille da blodprøve ble tatt klokka 07:21. Styrmannen hadde 0,97 i promille, og matrosen 1,03 i promille.

Ifølge politiet er dette et brudd på Sjøloven ”for å ha ført eller forsøkt å føre skip som har en største lengde på 15 meter eller mer med en alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,2 promille.”

Subsidiært vises det til brudd på Sjøloven ”for å ha utført eller forsøke å utføre tjeneste som er av vesentlig betydning for sikkerheten til sjøs med en alkoholkonsentrasjon som er større enn 0,2 promille.”

Kistefjell er 35 meter lang, gjør 33 knops fart og kan ta 250 passasjerer.