Livet i Harstad skapes ikke primært av kommuneplaner, byggehøyder, arealplanlegging og statistikk. Det skapes av folkene som bor der.

I første utgave av 68,47N var vi inne på tre spørsmål der svarene definerer byen:

  • Hvem er der?

  • Hva er der?

  • Hva skjer?

Les mer fra 68,47N Harstad.

For at byen skal være et godt sted å være – og ikke bare ett transittsted – må den ha en verdi i seg selv. Det er her byens befolkning har sitt samlingssted og rom for felles opplevelser. Men det rommet må fylles med innhold som er så unikt at folk ønsker å komme til sentrum. Derfor ønsker Harstad Tidende gjennom dette magasinet å ta opp tråden fra et 15 år gammelt prosjekt – å samle gode ideer for Harstads videre utvikling. Gjennom denne siden kan nå alle komme med innspill for en bedre by og kommune. Du kan lese det som kom opp i 2001 – eller lese noen av de nye innspillene. Vi samlet inn innspillene, og presenterer en oppdatert liste når vi har fått inn nok.

Loading...

foto
Foto: Knut Godø