Kultur- og oppvekstsjefen ser det som positivt at unge asylsøkere i aldersgruppen 15 år til 18 år har fått et tilpasset videregående skoletilbud.

- Det var i fjor høst at vi hadde en rekke ungdommer i denne aldersgruppen her i Kvæfjord kommune. Derfor gikk vi i gang med å se på muligheten for at disse skulle komme i gang med norskopplæring og et tilbud på videregående opplæring, sier Tverseth,

- Vi tok kontakt med Troms fylke. De hadde ledige klasserom ved Rå. Fylket er med på finansieringen, forteller Tverseth.

Startet opp

- I november kunne derfor 35 elever møte opp til undervisning. Vi var også heldig med at vi fikk fatt i lærerkrefter til klassen i løpet av kort tid, forteller Tverseth.

Han ser det som positivt at det bosettes flyktninger i kommunen.

- Spesielt i en tid der tall fra Statistisk sentralbyrå melder om en periode fra 2014 til 2021 med færre elever i skolene.

- Nedgangen er på 1.000 personer, og elevetallene i Sør-Troms vil være 12 prosent lavere i tiden som kommer.

- Vi ser det allerede her på Borkenes. Her har det vært rundt 400 elever årlig. I år er det 300 elever ved skolen, forteller han.

- Det vil i praksis si at det fram mot 2021 vil være større kapasitet ved skolene. En rekke kommuner vil derfor kunne ha kapasitet til å ta inn elever med fremmedspråklig bakgrunn som bosettes i kommune, mener Tverseth.

Salangen-modellen

- Med utgangspunkt i erfaringene fra samarbeidet mellom Sjøvegan vgs og Salangen kommune, og noen lignende opplegg i andre deler av landet, har fylkeskommunen nå invitert alle kommunene i Troms til samarbeid om introduksjonskurs, opplyser Roar Sollied.

- Det gjelder framfor alt ungdom 16-19 år som etter alder tilhører videregående, men som ikke har gjennomført grunnskole, og som alle nyankomne trenger grunnleggende kunnskap i norsk og samfunnsfag for å komme seg gjennom videregående.

- Per 3. mars hadde tre nye kommuner meldt seg, Harstad, Kvæfjord og Tromsø, sier fylkesråd Sollied.

- Med tanke på at en rekke unge mennesker kommer til kommuner i Troms, vil behovet for skoleplasser øke i en del kommuner. Kommunene er pliktig til å gi asyslsøkere et skoletilbud, sier Sollied.

- Skoletilbudet V0 er med på å gi unge asylsøkere et skoletilbud og integreringen vil gå raskere.

- Ved Rå videregående skole er det nå 35 elever med innvadrerbakgrunn som siden november har hatt dette tilbudet.

- De er fordelt i to grupper. Fordelen med dette tilbudet at de nå får norskopplæring og kunnskap sammen med jevngamle ungdommer, sier fylkesråd Sollied.

Mye taler fo at V0-ordningen også vil være aktuelt i bykommunene Harstad og Tromsø i tiden som kommer.

De som er over 18 kan få tilbud gjennom Voksenopplæringen. Voksne asylsøkere har ikke rett til slik utdanning før asyl er gitt. Sollied registrerer også stort frafall på slike tilbud for voksne.

SKOLETILBUD: Fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied, har besøk de videregående skolen i Harstad og Kvæfjord. Her sammen med kultur- og oppvekstsjef i Kvæfjord kommune, Lars Tverseth. Foto: Tore Skadal