– Posisjonen i kommunestyret har latt selvkostområdet seile sin egen sjø i mange år

foto