Foreslår å øke prisen folk må betale for å bli kvitt søppel

foto