Pasient må kjøre om Ibestad for å få dekket hele regningen til Tromsø

foto