Kontrollutvalget behandlet selvkostrapport: – Lover og regler må følges

foto