Spionsaken: Deltok på NATO-arrangement med tidligere hæroffiser