Slukket brann i vaskehall – én person undersøkt av helsepersonell