Personer med dette førerkortet vil heller ikke ha førerkort tilgjengelig digitalt. Når de det gjelder tar kontakt med Statens Vegvesen vil de få nytt førerkort til tross for at det gamle er gått ut på dato.

Føreretten vil fortsatt i og for seg bestå, men man må skaffe seg nytt førerkort for gyldig å kunne dokumentere den. Det samme vil for øvrig gjelde for de lettere førerkortklasser når den administrative gyldigheten på 15 år går ut, jf. førerkortforskriften § 4-1.

– Politiet i Harstad vil på nyåret i første omgang veilede publikum, men på et tidspunkt vil førere risikere å bli ilagt gebyr for å ikke kunne vise til gyldig førerkort, sier patruljeleder Line Solheim ved Harstad politistasjon.