Her kan du lese hele lagmannsrettdommen i kino- og biblioteksaken

foto