De kommer med ei innstendig bønn til alle i Kvæfjord

foto