Har ikke fått tilstandsrapport for barnevernet, heller ikke forslag til ny organisering