Klimaendringer skaper nye utfordringer for friluftslivet i fjellet

foto