Flere ansatte i politidistriktet utsatt for mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet: – Nedslående