Av:
  • Gisken Amanda Eriksen

Tidlig avgang på grunn av ambulanseoppdrag