Formålet med blant annet historie, religion og naturfag er å gi en innsikt i vår kulturelle og kunnskapsmessige arv

foto