Har du lurt noen, eller selv blitt lurt 1. april? Send oss din historie!